KONTAKTNEEZ, s. r. o.
So sídlom: Lesná 1122/11, 044 14 Čaňa
IČO: 55 675 441
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 57567/V
zastúpená konateľom: Nikola Szaniszlóová
Bankové údaje: TatraBanka, a.s., IBAN: SK50 1100 0000 0029 4215 6171


TELEFÓN: +421 918 846 425
e-mail: objednavka@naramoksmenom.eu